Showing 1–20 of 21 results

Bảng giá công lắp đặt & dịch vụ

Nạp gas cho máy không còn gas R32. R410

500,000

Bảng giá công lắp đặt & dịch vụ

Nạp gas bổ sung cho cho máy đối với gas R22

300,000

Bảng giá công lắp đặt & dịch vụ

Nạp gas cho máy không còn gas R22

400,000

Bảng giá công lắp đặt & dịch vụ

Công vệ sinh bảo dưỡng máy cũ

250,000

Bảng giá công lắp đặt & dịch vụ

Công lắp đặt phát sinh khi dùng thang dây

100,000